Làm sao sử dụng PostCo

Chỉ với một vài bước đơn giản, bạn có thể bắt đầu nhận các kiện hàng của bạn từ một địa điểm nằm gần bạn nhất. Không cần quá lo lắng về việc có thể bị bỏ lỡ các chuyến giao hàng nửa.

Làm sao để đặt hàng

Gửi trả lại kiện hàng tại địa điểm PostCo gần bạn bất cứ khi nào thuận tiện nhất cho bạn, không bị tính phí

search Created with Sketch.
Tìm kiếm

Chọn và đặt một địa điểm PostCo thuận tiện với bạn và gần bạn nhất.

location Created with Sketch.
Thông tin chi tiết kiện hàng được trả lại

Nhập các thông tin chi tiết kiện hàng của bạn như mã số đơn hàng, tên, địa chỉ, email và số điện thoại liên lạc để tạo phiếu trả hàng

Hướng dẫn quy trình trả hàng

Bạn sẽ nhận một email và tin nhắn kèm một mã code nhận hàng duy nhất sau khi chọn và đặt một địa điểm để nhận kiện hàng. Sử dụng mã code đó để nhận kiện hàng của bạn tại địa điểm được chọn. Quá dễ dàng!

contact Created with Sketch.
In phiếu trả hàng

Sau khi xác nhận thành công, in và đính kèm cẩn thận phiếu trả hàng của bạn trên kiện hàng.

box (2) Created with Sketch.
Thả kiện hàng

Chắc chắn rằng bạn đóng gọi kiện hàng của bạn cẩn thận trước khi mang tới một địa điểm của PostCo mà bạn chọn

Sẵn sàng để bắt đầu

Bắt đầu gửi trả lại kiện hàng của bạn một cách đơn giản ngay trong hôm nay!