Theo dấu kiện hàng của bạn

Nhập mã code nhận hàng và code trả hàng của PostCo hoặc số theo dõi ở đây

Cách tốt hơn để nhận, trả lại và gửi kiện hàng của bạn

Hàng trăm kiện hàng được giao dịch hàng ngày tại các địa điểm được yêu thích của PostCo

Mạng lưới các địa điểm rộng khắp

Thu nhận, trả lại và gửi các kiện hàng của bạn tại một cửa hàng địa phương gần bạn

An toàn và đảm bảo

Tất cả các địa điểm được xem xét chặt chẽ và hướng dẫn thực hiện bởi đội ngũ chuyên viên đối tác của PostCo

Mở từ sáng sớm đến tới khuya

Ghé các cửa hàng bất cứ khi nào sau giờ làm việc hoặc cuối tuần để nhận, trả lại hoặc gửi các kiện hàng của bạn